400 ภาษา

410 ภาษาศาสตร์

420 ภาษาอังกฤษ

430 ภาษาเยอรมัน

440 ภาษาฝรั่งเศส

450 ภาษาอิตาเลียน

460 ภาษาสเปน

470 ภาษาละติน

480 ภาษากรีก

490 ภาษาอื่น ๆ