900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร

910 ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว

920 ชีวประวัติ

930 ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

940 ประวัติศาสตร์ยุโรป

950 ประวัติศาสตร์เอเชีย ตะวักออก

960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา

970 ประวัติศาสตร์ ์อเมริกาเหนือ

980ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้

990 ประวัติศาตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก