ประวัติห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนสตรีอ่างทอง เดิมอยู่รวมกับอาคารวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวอยู่ริมบริเวณโรงเรียนสตรีอ่างทองเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ เยื้องกับศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ห้องสมุดมีขนาดห้องเรียนครึ่ง

ปี พ.ศ. 2515 อ.ไพศาล วงศ์ศิริ ทำหน้าที่บรรณรักษ์ได้เริ่มแยกหมวดหมู่หนังสือตามหลักวิชาห้องสมุด

ปี พ.ศ. 2518 อ.อรสา ได้เข้ามาเป็นบรรณรักษ์แทน อ.ไพศาลที่ย้ายสถานศึกษาออกไป

ปี พ.ศ. 2519 อ.เรียม ยัตะกนก ที่ผ่านการอบรมวิชาเกี่ยวกับห้องสมุด จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาเป็นบรรณรักษ์พัฒนาห้องสมุต่อมา

ในปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้บรรจุครูบรรณรักษ์วุฒิ ปก.ศ.สูง คือ อ.อุดร โดรณติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปี

ในปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้ย้ายจากสถานที่เดิมมาอยู่ตบลศาลาแดงใกล้กับเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบันนี้ โดยห้องสมุดได้ย้ายมาอยู่บนอาคารเรียน 1 มีขาด 1 ห้องเรียน

ในปีการศึกษา 2524 อ. สังเวียน พัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองในขณะนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุด จึงดำเนินการรื้ออาคารวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเดิมมาสร้างเป็นอาคารชั้นเดียวมีขาด 4 ห้องเรียนห้องสมุดจึงย้ายลงมายังอาคารดังกล่าวเป็นห้องสมุดโดยเฉพาะมีลักษณะเป็นอาคารเอกเทศ

ในปี พ.ศ. 2525 ห้องสมุดสตรีอ่างทองได้รับคัดเลือกเป็นห้องสมุดพัฒนาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ในปีการศึกษา 2539 ห้องสมุดสตรีอ่างทองได้รับประกาศจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนภิเษก ของจังหวัดอ่างทอง เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองศิริราลฃชสมบัติครบ 50 ปี