ตราประจำโรงเรียน

ลักษณะเป็นรูปลูกดิ่ง

หมายถึง ความแน่วแน่

มั่นคง ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นราชพฤกษ์ ( ต้นคูน )