กลุ่มเฟิร์นในประเทศไทย


pl_40 

pl_42 

 

Oleandra wallichii

pl_42
Filmy fern
 

pl_40
อับสปอร์ของหวาย ทะนอย

pl_50

กลุ่มอับสปอร์
Cyathea  sp.

pl_42
กลุ่มอับสปอร์ Araiostegia  sp.

pl_40
Botrychium lanuginosum (1)

pl_42
Botrychium lanuginosum (2)

pl_40
ผักแว่น
Marsilia crenata

pl_40
บัวแฉก
Dipteris conjugata

pl_52

Gleichenia  sp.

pl_51
หัวอ้ายเป็ด
Cyathea contaminans

pl_42
หัสดำ
Osmunda angustifolia

 

pl_60
กลุ่มอับสปอร์ของ Tectaria  sp.


สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช.
2000 Thailand Graduate Institute of Science and Technology, NSTDA. All rights reserved.