พืชใบเลี้ยงคู่(Dicots)

 • ในประเทศไทยมีพืชใบเลี้ยงคู่ จำนวน โดยประมาณ 200 วงศ์ 1,350 สกุล และ
  10,000 ชนิด ลักษณะวิสัยมีครบทุกแบบ มีขนาดหลากหลาย
 • ใบเป็นแบบ megaphyll มีทั้งที่เป็นใบเดี่ยวและใบประกอบ
 • ลักษณะเด่นของพืชใบเลี้ยงคู่ เช่น
  • ใบเลี้ยง 2 ใบ
  • การเรียงเส้นใบเป็นแบบร่างแห
  • มัดเนื้อเยื่อท่อลำเลียงมักจะเรียงเป็นวง
  • ส่วนใหญ่มีระบบรากแก้ว
  • ส่วนต่าง ๆ ของดอกมักเป็นจำนวน 4-5 หรือทวีคูณ
  • เรณูมักมักมีช่องเปิด หรือ ร่อง เป็น 3

pl_80
เรณูลักษณะเป็นร่อง 3 ร่อง (หัวลูกศร)
 

ตัวอย่างพืชใบเลี้ยงคู่

pl_76
ถอบแถบ Connarus decandrus

pl_77
จ๊าฮ่อม Phlogacanthus curviflora
 

pl_77
เทียนน้ำ Impatiens chinensis

pl_76
ส้านชวา Dillenia suffruticosa
 

pl_77
นนทรี Peltophorum pterocarpum

pl_76
รัง  Shorea siamensis
 


pl_77
Begonia sp.
 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย สวทช.
2000 Thailand Graduate Institute of Science and Technology, NSTDA. All rights reserved.