หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ผู้บริหารสถานศึกษา
การบริหารการศึกษา
กลุ่มบริหารงบประมาณ ฯ
กลุ่มบริหารนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มสาระการเรียนรู้
E -Learning
E-Office
E-Library
ดูผลการเรียน
องค์กรนักเรียน
สื่อมัลติมีเดีย
FM 101.75
Student Web
Coollink
เศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียน
แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห์
ฉบับที่ 1 : ฉบับที่ 2
ฉบับที่ 3 : ฉบับที่ 4
E-learning ครูกษิดิ์เดช
:: Excel
:: Internet
:: Email-Technique
:: DreamWeaver
:: Frontpage
:: Search Technique
:: TCP
:: Information Technology
:: ง40206 :: การนำเสนอผลงานด้วยสื่อ มัลติมีเดีย
12 Project (exe files)
ผลงานสมาชิกค่ายยุวคอมฯ
A1 , A2 , B1 , B2 , C1 , C2
D1 , D2 , F1 , F2 , G1 , G2
Zip Files รวม
A1 , A2 , B1 , B2 , C1 , C2
D1 , D2 , F1 , F2 , G1 , G2
Guidance
ระบบแอดมิชชัน
สำนักทดสอบทางการศึกษา
แนะแนวศึกษาต่อ
Link ที่ควรรู้
กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์ สพฐ.
เว็บไซต์ สทพ.อ่างทอง
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
คณะกรรมาธิการติดตาม การป้องกัน และปราบปราม ยาเสพติด
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
พรบ.การศึกษาภาคบังคับ
พรบ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ 2546

แนวปฎิบัติในการใช้หลัก
สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และ
ประเมินความพร้อมในการ
จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
:: สื่อมัลติมีเดีย :::
ครู ร.ร.สตรีอ่างทอง
click here


ธรรมะ,แสงส่องใจ
ibscenter
kalyanamitra
มงคลชีวิต
pariyat.org
Place 4 peace
สำนักข่าวชาวพุทธ
dhammathai
mindcyber.com
DMCtv
ดิกชันนารี
ดิกชันนารีออนไลน์
แปลภาษาทั้งหน้าเวบ
คลิกที่นี่!! ชมนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
ด้วยผลงานและความดี สมศักดิ์ศรี สตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.วิจิตรา เทียรเดช สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ได้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ( รพ.รามาธิบดี)
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องBackWard Design
เป็นการขยายผลสู่บุคคลากร รร.สตรีอ่างทอง หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2550 ณ.ห้องประชุมพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง >>
ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23
ทีมบาสเกตบอลของเรา เป็นตัวแทนภาค 2 ในนามจังหวัดอ่างทอง ไปแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 17-30 มีนาคม 2550 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครองตำแหน่งชนะเลิศ ติดต่อเป็นสมัยที่ 5 และเป็นปีที่ 4 ติดต่อกันมา และครูพจนา สุจริตวิบูลย์ ได้รับรางวัลตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม >> ภาพกิจกรรม
รองชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "ตักศิลาเกมส์"
ทีมบาสเกตบอลของเรา เป็นตัวแทนเขตการกีฬาที่ 1 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-14 กุมภาพันธ์ 2550 ที่จังหวัดมหาสารคาม ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ >> ภาพกิจกรรม
ถ้วยพระราชทาน ชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล Streetball on Three ของ สพฐ.
ทีมบาสเกตบอล รุ่น 18 ปี ชนะเลิศ ในรายการ Streetball on three จัดโดย สพฐ. ร่วมกับ บริษัทไวตามิลด์ จำกัด ได้รับพระราชทานถ้วยสมเด็จพระเทพฯ และรุ่น 15 ได้ตำแหน่ง รองชนะเลิศ
ปฏิทินปฏิบัติงานของครู โรงเรียนสตรีอ่างทอง ระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2550
ประกาศ E-auction
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล ตอกเข็ม โรงเรียนสตรีอ่างทอง วงเงินงบประมาณ 17,441,000 บาท >> คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด : คลิ๊กดูประกาศ(pdf file)
จัดจ้างเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบที่ชำรุดและประสบอุทกภัย วงเงิน 4,040,600.- บาท >> คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด
กิจกรรมเด่น
สืบสานวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์
คณะครูโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมกันรดน้ำดำหัว ครูอาวุโส 5 ท่าน ของโรงเรียนในประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2550 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย ให้พรและขอพรจากครูอาวุโส เนื่องในวันปีใหม่ไทย >> ภาพกิจกรรม
นายอภิชาติ จีระวุฒิ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ได้ตรวจติดตามการรับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่าง วันที่ 23-25 มีนาคม 2550 >> ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสตรีอ่างทอง
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน โดยจัดอบรม 3 หลักสูตร ได้แก่ "การพัฒนางานสู่การให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น : ดร.สุวิทย์ มูลคำ (10 มีนาคม 2550)" "เส้นทางการหลักสูตรสู่ แผนการจัดการเรียนรู้ : ศน.มนตรี อุสาหะ และ ศน.ยืนยง ราชวงษ์ (19-20 มีนาคม 2550" และ "การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด : ดร.ชาติ แจ่มนุช (27-28 มีนาคม 2550)" >> Gallery [1] , [2] , [3] , [4]

ศึกษาดูงาน ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
ผอ.ธวัช ศรีสว่าง นำคณะครูศึกษาดูงาน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2550 โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานวิชาการ หลักสูตรสถานศึกษา และ English program >> ภาพกิจกรรม

EP students performed in the “I Love EP” show on Thursday, February 15, 2007. Everyone did an excellent job in a variety of activities, including, singing dancing, acting and debating.>> click here to see action

ครูดีในดวงใจ ปีการศึกษา 2549 กระทรวงศึกษาธิการ
ครูถวัลย์ พุ่มสาขา
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 ที่หอประชุมคุรุสภา ขอแสดงความยินดีด้วยครับ >> รายละเอียดและเกียรติประวัติ
นักเรียน EP ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
นักเรียนโครงการโรงเรียนสองภาษาไปฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ที่พระราชวังบางปะอิน วัดใหญ่ชัยมงคล วัดมงคลบพิตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความร่วมมือ และให้ความสนใจนักเรียนเป็นอย่างดี ดูภาพกิจรรมใน gallery
กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์'49"
โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์'49" อันยิ่งใหญ่ตระการตา จัดขบวนพาเหรดจากศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ (ศาลกวนอู) มายัง โรงเรียน โดยมีท่าน ผอ.ปาลิดา กุลรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ดูภาพกิจกรรมใน gallery [1] ,[2] , [3] , [4] , [5] , [6] , [7]
ทีมบาสเกตบอลสตรีอ่างทอง ดังแบบยั้งไม่อยู่
ทีมบาสเกตบอล โรงเรียนสตรีอ่างทอง สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ดังแบบยั้งไม่อยู่โดย ได้รับเกียรติลงสกรู๊ปพิเศษ จาก หนังสือพิมพ์สยามกีฬา ลงวันที่ 1 มกราคม 2550 และหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ลงวันที่ 20 มกราคม 2550 เป็นการลงรายละเอียดเกียรติประวัติและผลงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ธวัช ศรีสว่าง ผู้จัดการทีม Staff coach และนักกีฬามา ณ ที่นี้ รายละเอียดสกรู๊ปพิเศษในเดลินิวส์ : สยามกีฬา
ทุน พสวท.ปีการศึกษา 2550
โรงเรียนสตรีอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.วีรภัทร วิจิตรแสงศรี ม.3/1 และ ด.ญ.ทักษพร ทองเนื้อแปด EP3/2 สอบได้ทุน พสวท. เรียนที่ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา
เกียรติบัตรเหรียญทองการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนของเราที่ได้รับเกียรติบัตรเหรียญทอง การแข่งขันทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของ สพท.อ่างทอง ช่วงชั้นที่ 4 ได้แก่ น.ส.ธันย์ชนก จิตใส - นายพีรพัฒน์ มาลัยศิริรัตน์ และ ช่วงชั้นที่ 3 ได้แก่ ด.ช.พงศธร เขื่อนเมือง - ด.ญ.เบญจมาศ วิศิษศาสตร์
 
ผอ.ธวัช ศรีสว่าง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ 2 คนเก่งของเรา น.ส.วิจิตรา เทียรเดช (ได้คณะแพทย์ ม.ธ.) และ น.ส.ปฐมาภาณ์ มากระดี (ทุน ก.พ.ไทยพัฒน์ฯ ศึกษาต่อประเทศจีน)
 
คนเก่งของเรา
น.ส.วิจิตรา เทียรเดช
หนึ่งเดียวของนักเรียน ในจังหวัดอ่างทอง สอบได้คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์ เพื่อชาวชนบท หลักสูตร 6 ปี ประจำปีการศึกษา 2550
น.ส.ปฐมาภรณ์ มากระดี
สอบผ่านข้อเขียนทนุ ก.พ. (ไทยพัฒน์ฯ) ไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ณ ประเทศจีน และระดับปริญญาโท ณ ประเทศใดก็ได้ ในสาขาการบริหารธุรกิจ
Japan Online
รู้จักญี่ปุ่น
ปลาดิบดอทคอม
Japaness Today
อชิมาโก มิเร่อร์
อารุกิไทย
เรียนและทดสอบ ภาษาญี่ปุ่น
เจแปนคิขุดอทคอม
การทดสอบภาษาญี่ปุ่น บนอินเตอร์เน็ต
โฮคุโตะ แจแปนนิส-ไทย
Bloggang.com : hanashobu
E-Learning
การพัฒนาการเรียนการ สอน ด้วย ICT
บูรณาการการเรียนการ สอน ด้วย ICT
ตัวอย่าง Story Board 1
ตัวอย่าง Story Board 2
ตัวอย่าง Story Board 3
Online Learning
Introduction to e-Learning
e-Learning ในประเทศไทย
ICT กับการพัฒนาการศึกษาไทย
e-Learning ในประเทศไทย
e-Education ในประเทศไทย
การสร้างสื่อการศึกษา แบบ 2D Animation
การสร้างสื่อการศึกษา แบบ 2D Animation
แนวทางการพัฒนา CAI
ความรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
โปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด "ดวงจันทร์"
หนังสือพิมพ์
ดูหนัง ฟังเพลง
หลากหลาย
ฟุตบอล
ธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารนครหลวงไทย
ธนาคารซิติแบงค์
ธนาคารฮ่องกง
สแตนดาร์ด ชาร์เตอร์
ธนาคารยูโอบีรัตนสิน
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารไทยพานิชย์
ธนาคารไทยธนาคาร
ธนาคารเอเซีย
ธนาคารไทยทนุ
คุณเป็นคนเข้าชมคนที่::
Urine Gone
Free Web Counter
::update 16/07/2007
Copyright @ 2006 Satree Angthong School :: office of Angthong Education Service Area
Tel 0-3561-1511 :: Fax 0-3562-6338
webmaster :: Kasidet Phumsakha
webmaster@sa.ac.th :: kasidetp@hotmail.com Tel 0-3561-1511 (124)