สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ระหว่าง 29 -31 มกราคม 2559

 ประกาศผลการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

 ประกาศผลการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

* เนื่องจากไฟล์ต้นฉบับสูญหายบางส่วน บางโรงเรียนจะไม่มี VTR นำเสนอโครงงาน อีกทั้ง VTR อื่นๆ คุณภาพงานอาจจะไม่ดีนัก เพราะเป็นฝีมือทีมนักเรียนมือสมัครเล่น ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

 update 28-12-2015 | 18.00 น.

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

 
อันดับ โรงเรียน สังกัด ผลงาน
ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 open_pdfVTR
การพัฒนาโปรแกรม Shield Guardian (โปรแกรมขจัดสิ่งกวนใจในเว็บบราวเซอร์)
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 open_pdfVTR
เที่ยวทั่วไทย
รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 open_pdf
ระบบบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม
4 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 open_pdfVTR
โปรแกรมสื่อการเรียนรู้ The Body
5 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 open_pdfVTR
Math App
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
จานจันทร์ (Janchan Cooking)
5 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 open_pdfVTR
เกมส์สมการ
8 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
สัญญาณอัจฉริยะ ISIGN
8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
You know Asean
10 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
เว็บแอพพลิเคชั่นแมชอัพ Mixonote
10 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 open_pdf
การพัฒนา Application Android Studio เรื่อง "Traffic Signs" ป้ายสัญลักษณ์จราจร
12 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 open_pdf
โปรแกรมตรวจสอบการมาโรงเรียน
12 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
TRB ONLINE (THARUA BANK ONLINE)
14 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การสร้างโปรแกรม Manage Time Tip-Top ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0
14 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การพัฒนาสื่อการการเรียนรู้ เรื่อง บวกคณิตคิดหรรษา ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โปรแกรม Adobe Flash CS6
14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
โมเลกุลเคมีอัจฉริยะ (Smart Chemical Molecular)
17 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 open_pdfVTR
Application 'Sahakorn Online'
17 โรงเรียนแก่งคอย สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
เกมสร้างสรรค์ Greenland Fantasy
19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
CLASSMANAGER ต้นแบบแอพพลิชั่นบันทึกการสอนออนไลน์
20 โรงเรียนธัญรัตน์ สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
แอพพลิเคชั่นสืบค้นแหล่งเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี (Pathumthani Learning Resource Search Application)
21 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 open_pdfVTR
Earth Quest
21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 open_pdfVTR
เซลล์และกล้องจุลทรรศน์
21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 2 open_pdfVTR
Student guide book for AR
24 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 open_pdfVTR
โปรแกรมตรวจสอบเลขบาร์โค้ดชนิด EAN-13
25 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
แอปพลิเคชั่นฝึกเล่น Sudoku
26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การประยุกต์ใช้ระบบนิวแมติกส์ร่วมกับ PLC ในการสร้างหุ่นยนต์เล่นดนตรีอัตโนมัติ
26 โรงเรียนสาคลีวิทยา สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 open_pdfVTR
สื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง กฎหมาย Online
26 โรงเรียนสิงห์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์
29 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 open_pdfVTR
สื่อเพื่อการศึกษา เกมสื่อการสอน Microsoft Paint
30 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 open_pdfVTR
ตะลุยดินแดนอาเซียน
30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 open_pdfVTR
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional เรื่อง "อาเซียนน่ารู้" (ASEAN)
30 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
หมู่บ้านอาเชียน (ASEAN VILLAGE)
30 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
ซอฟต์แวร์ควบคุมเครื่องพ่นสารกำจัดวัชพืช
34 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 open_pdfVTR
Animation Karaoke ค่านิยม 12 ประการ
35 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 open_pdfVTR
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้า
36 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
12 ที่ยอดฮิต@เพชรบุรี
36 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 open_pdfVTR
ฉะเชิงเทรา ดินแดนมหัศจรรย์ WONDERLAND OF CHACHOENGSAO
38 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 open_pdfVTR
บ้านอัจฉริยะ Smart House By Raspberry Pi
38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การนำเสนอสื่อวิดิทัศน์ผ่านเว็บไซต์ (SWRY channel)
40 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 open_pdfVTR
เกมสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Super Puzzle)
40 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
42 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 open_pdfVTR
แหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลัยธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อมสู่ความพอเพียง
42 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 open_pdfVTR
ส้มโอออนไลน์ ฉบับพอเพียง
44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
การพัฒนา เกมส์ ตำนานกรุงธนบุรี ด้วยโปรแกรม RPG MAKER
45 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
ระบบจำลองการจอดรถในพื้นที่ลานจอดรถ (Simulation display parking in the parking area)
45 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย

 

 

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65

 
อันดับ โรงเรียน สังกัด ผลงาน
ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 3 open_pdfVTR
การพัฒนา Web Application สำหรับบริหารจัดการสถานศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง สพม. เขต 5 อ่างทอง กลุ่ม 1 open_pdfVTR
ติวเตอร์อาสา
รองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
แอนิเมชั่นเพื่อการเรียนรู้ (Animation For Learning)
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 4 open_pdfVTR
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การประยุกต์ใช้งานด้วย Google Apps For Education เพื่อสำรวจการขาดเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. เขต 10 สมุทรสาคร กลุ่ม 1 open_pdfVTR
สื่อเพื่อการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์
7 โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
เกม Hardware Running ด้วยโปรแกรม Construct 2
8 โรงเรียนท่าเรือ "นิตยานุกูล" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การสร้างสรรค์แอปพลิเคชั้นเกมผ่าน Android
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี สพม. เขต 17 จันทบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
สื่อเพื่อการศึกษา เรื่อง Google Story "การผจญภัยของผู้กล้าใน Google Land"
10 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 2 open_pdfVTR
คำตรงข้าม (Opposite Word)
10 โรงเรียนบางละมุง สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 3 open_pdfVTR
การสำรวจพรรณไม้ด้วย QR Code
12 โรงเรียนดัดดรุณี สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1 open_pdf
Application 'INFORMATION DDN APP'
12 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
Smart Switch โปรแกรมเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ
12 โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. เขต 10 ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่ม 1 open_pdfVTR
สื่อการเรียนรู้บนแท็ปเล็ต App Inventor เรื่อง Computer for learning
15 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการนำทางด้วยแผนที่ผ่าน QR-Code
16 โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม. เขต 17 ตราด กลุ่ม 1 open_pdfVTR
ระบบติดตามตรวจสอบการบ้าน (Tracking Homework V2.0)
16 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 1 open_pdfVTR
Elements หรรษา
18 โรงเรียนอินทร์บุรี สพม. เขต 5 สิงห์บุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่อง "โครงสร้างของดอก (Flower Structure)" โดยใช้โปรแกรม Microsoft excel 2007
19 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 3 open_pdfVTR
สื่อการเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์เบื้องต้น
19 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สพม. เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
มงคลชีวิต 38 ประการ
21 โรงเรียนธัญบุรี สพม. เขต 4 ปทุมธานี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
โปรแกรมคำนวณเกรดเฉลี่ยเพื่อการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและแบบทดสอบบุคลิกภาพทางอาชีพ
21 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี สพม. เขต 7 ปราจีนบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
บทเรียนแท็ปเล็ตช่วยสอน เรื่องพลังงานทดแทน
21 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
ค่านิยมหลัก 12 ประการ
21 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
แอพพลิเคชั่น "ยาเสพติดกับทางเลือกที่ดีกว่า (Way of life)"
25 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ สพม. เขต 7 นครนายก กลุ่ม 1 open_pdf
ระบบการตรวจสอบเข้าห้องเรียนของนักเรียน (Students' Checking System)
25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 2 open_pdfVTR
Guru ASEAN Application
25 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 สพม. เขต 5 ชัยนาท กลุ่ม 1 open_pdfVTR
สื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่สไตล์ Aurasma (Welcome to Chainat)
28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม. เขต 8 ราชบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่อง ราชวงศ์จักรี
29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี สพม. เขต 10 เพชรบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
เว็บไซต์ให้ความรู้ภาษาซีขั้นพื้นฐาน
29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 3 open_pdfVTR
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Flip PDF Professional เรื่อง ภาษาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม
29 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา สพม. เขต 9 นครปฐม กลุ่ม 2 open_pdfVTR
หนึ่งมือ หนึ่งใจ (One Hand One Heart)
32 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สพม. เขต 10 สมุทรสงคราม กลุ่ม 1 open_pdfVTR
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง "เรียนรู้โลกอาเซียน"
32 โรงเรียนอุทกวิทยาคม สพม. เขต 18 ชลบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
English in Real Life
32 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
ข้อห้าม 10 ประเทศอาเซียน
35 โรงเรียนสงวนหญิง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Googel Apps For Education
35 โรงเรียนสระแก้ว สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 1 open_pdfVTR
พัฒนาเกมการศึกษา เรื่อง เกม Asean Puzzle
35 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 2 open_pdfVTR
การพัฒนาโปรแกรมคำนวณดัชนีมวลกาย (App Calculate BMI)
38 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" สพม. เขต 3 พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม 2 open_pdf
พัฒนาสื่อแอนิเมชันบนสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง ศีล 5
38 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สพม. เขต 7 สระแก้ว กลุ่ม 2 open_pdfVTR
ASEAN TOUR
40 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 6 สมุทรปราการ กลุ่ม 1 open_pdf
เกมฝึกทักษะการใช้สีสำหรับเด็กอนุบาล
41 โรงเรียนอู่ทอง สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
การออกแบบจำลอง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Google SketchUp 2014
42 โรงเรียนประชามงคล สพม. เขต 8 กาญจนบุรี กลุ่ม 4 open_pdfVTR
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วย iSpring Presenter Master Edition
42 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต 5 ลพบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
การพัฒนา Application เกมส์ Find the word in the room ด้วยโปรแกรม Flash cs4
42 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม สพม. เขต 6 ฉะเชิงเทรา กลุ่ม 2 open_pdfVTR
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา(Computer Classroom for Education)
45 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่ม 1 open_pdf
Explore Asean
45 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี สพม. เขต 3 นนทบุรี กลุ่ม 2 open_pdfVTR
กับดักกลลวง
45 โรงเรียนระยองวิทยาคม สพม. เขต 18 ระยอง กลุ่ม 1 open_pdfVTR
การควบคุม การเปิด-ปิดไฟ สั่งการจากอินเตอร์เน็ต

 

 

 

กรรมการผู้ตัดสิน
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 081-8282984
นางสาวยุพิน  พวกยะ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 081-8708528
นายชัยพฤกษ์  ชูดำ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 089-6119868
นายยศพัฒน์ ธนอัครสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท 084-1552989
นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสวนแตงวิทยา จ.สุพรรณบุรี 086-6614366
นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม จ.นครสวรรค์ 081-5336325
นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนหนองเสือวิทยา จ.ปทุมธานี 085-3259994
นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี 082-3613661
นางสาวนุกูล สถาพร ครูชำนาญการ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จ.นครสวรรค์ 082-1744144
นางสาวกรองกาญจน์ วงค์เครือวัลย์ ครูชำนาญการ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม จ.ลพบุรี 090-1186785

ผู้ประสานงาน นายอธิรัฐ พุ่มสาขา โรงเรียนสตรีอ่างทอง โทร: 0822340779   email: gta.tc.sa@gmail.com

 

 

www.hitwebcounter.com
This Website Visits