Home •      

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีศรีอ่างทอง" ประจำปี 2558 ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ซึ่งได้รับประกาศนียบัตร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และ แหวนทองจากคุณสวัสดิ์ เลิศเจริญศิลป์ ได้แก่
1. ผอ.วินัย ปานแดง (ผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ)
2. นส.อวัตถา กลิ่นเทียน (ครูชำนาญการ)
3. นางอุมาวรรณ แสงสนิท (ครูชำนาญการ)