foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล 10

 

Weblink

gessru

Login Form

ภาพกิจกรรม

IMAGE วันพฤหัสบดี, 14 มิถุนายน 2561   วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมสังเวียนพัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม... Read More...
IMAGE วันพุธ, 06 มิถุนายน 2561 ขอแสดงความยินดีกับโครงการ "แสบซ่าท้าฝัน" ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริงโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"... Read More...
IMAGE วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561 นางสาวฐิติญาภรณ์ เมืองอุดม นักเรียนชั้น ม.4/9 แผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน (BPK Harbin Summer Camp 2018) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดภาคเรียน... Read More...
IMAGE วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561 นายนัฐภูมิ อ่อนน้อม นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นม.4/9 เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (Thai International Japanese Camp 2018) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ... Read More...
IMAGE วันพฤหัสบดี, 24 พฤษภาคม 2561 นายพชร เพ็งพ่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนักเรียนไทย ทั้งหมด 27 คน จากประเทศไทย โดยผลสอบในครั้งนี้ได้เป็นอันดับ 6 จากทั่วประเทศ... Read More...

คำสั่งโรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสตรีอ่างทอง