บรรยากาศการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง