บรรยากาศการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมพลายบัว โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

IMG_2271.jpg IMG_2272.jpg