กิจกรรมการจัดแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนสตรีอ่างทอง "ราชพฤกษ์เกมส์." ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558

ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและพิธีปิด