กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง  ดำเนินการแข่งขันคอมพิวเตอร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  การประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์  และการแข่งขันรำกลองยาว  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 17 -20 ธันวาคม 2558

ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียน


ภาพบรรยากาศการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์


ภาพบรรยากาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์


ภาพบรรยากาศการแข่งขันรำกลองยาว


ภาพบรรยากาศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์