กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสตรีอ่างทอง  ดำเนินการแข่งขันคอมพิวเตอร์และโครงงานคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  การประกวดแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์  และการแข่งขันรำกลองยาว  เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 17 -20 ธันวาคม 2558

ภาพบรรยากาศการรับลงทะเบียน

IMG_0676.jpg IMG_0696.jpg IMG_0701.jpg

IMG_0722.jpg IMG_0729.jpg IMG_1621.jpg

IMG_1623.jpg IMG_1636.jpg IMG_1659.jpg

IMG_1672.jpg IMG_1677.jpg IMG_1691.jpg

IMG_1702.jpg IMG_1710.jpg IMG_1722.jpg

IMG_1733.jpg


ภาพบรรยากาศการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์

IMG_0428.jpg IMG_0558.jpg IMG_0591.jpg

IMG_0595.jpg IMG_0786.jpg IMG_0790.jpg

IMG_0792.jpg IMG_0798.jpg IMG_0840.jpg

IMG_1744.jpg IMG_1749.jpg IMG_1751.jpg

IMG_1757.jpg IMG_1759.jpg IMG_1761.jpg

IMG_1762.jpg


ภาพบรรยากาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์

IMG_0434.jpg IMG_0435.jpg IMG_0442.jpg

IMG_0446.jpg IMG_0448.jpg IMG_0460.jpg

IMG_0472.jpg IMG_0739.jpg IMG_0742.jpg

IMG_0752.jpg IMG_0759.jpg IMG_0764.jpg

IMG_0767.jpg IMG_0771.jpg IMG_0776.jpg

IMG_1779.jpg IMG_1780.jpg IMG_1785.jpg

IMG_1795.jpg IMG_1812.jpg IMG_1814.jpg


ภาพบรรยากาศการแข่งขันรำกลองยาว

IMG_0743.jpg IMG_0799.jpg IMG_0800.jpg

IMG_0801.jpg IMG_0802.jpg IMG_1870.jpg

IMG_1871.jpg IMG_1873.jpg


ภาพบรรยากาศการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์

IMG_0736.jpg IMG_0814.jpg IMG_1819.jpg

IMG_1844.jpg