ดร.วินัย  ปานแดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการประกวดมารยาทไทย ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีร่มเย็น

IMG_8190.jpg IMG_8192.jpg IMG_8193.jpg

IMG_8194.jpg IMG_8195.jpg IMG_8196.jpg

IMG_8197.jpg IMG_8198.jpg IMG_8199.jpg

IMG_8200.jpg IMG_8201.jpg IMG_8202.jpg

IMG_8203.jpg IMG_8204.jpg IMG_8205.jpg

IMG_8206.jpg IMG_8207.jpg IMG_8208.jpg

IMG_8209.jpg IMG_8210.jpg IMG_8211.jpg

IMG_8212.jpg IMG_8213.jpg IMG_8214.jpg

IMG_8215.jpg IMG_8216.jpg IMG_8217.jpg

IMG_8218.jpg IMG_8219.jpg IMG_8220.jpg

IMG_8221.jpg IMG_8222.jpg IMG_8223.jpg

IMG_8224.jpg IMG_8225.jpg IMG_8226.jpg

IMG_8227.jpg IMG_8232.jpg IMG_8233.jpg

IMG_8235.jpg IMG_8237.jpg IMG_8240.jpg

IMG_8242.jpg IMG_8247.jpg IMG_8251.jpg