ผอ.วินัย  ปานแดงเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 จากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีอ่างทอง