foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดงานพิธีแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

อ่านเพิ่มเติม: พิธีแสดงมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558

นางวิภา  ส่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองมอบโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร  พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อ่านเพิ่มเติม: การประกวดโครงงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน...

ผอ.วินัย  ปานแดงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมต้นกล้านักอ่าน  ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล  
และแรลลี่รักการอ่าน ณ วัดขุนอินทรประมูล  ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2558 
จัดโดยงานห้องสมัดโรงเรียนสตรีอ่างทอง  ร่วมกับม.เอเชียอาคเนย์ และสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊ค

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมอบรมต้นกล้านักอ่าน  และแรลลี่รักการอ่าน ประจำปี 2558

กิจกรรมการแข่งขันเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ในวันที่ 30 ส.ค. 2558 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพฯ

1. การแข่งขันเคมีเพชรยอดมงกุฎ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์  (จากจํานวนนักเรียน 4,000 คน) ได้แก่ นายมัธยะ บุญฤทธิ์ลักขณา
 ครูผู้ควบคุม : ครูสุชาดา มณีโชติ
2. การแข่งขันชีววิทยายอดมงกุฎ ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์  (จากจํานวนนักเรียน 4,000 คน) ได้แก่ น.ส.กุลรัตน์ ปรีชา ม.6/11
 ครูผู้ควบคุม : ครูสุชาดา มณีโชติ

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมการแข่งขันเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยาเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2558

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมนี้  ณ  ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล

อ่านเพิ่มเติม: พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3