foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

กิจกรรม "ค่ายG พี่อาสา สตรีอ่างทอง " จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ ต.ย่านซื่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยในกิจกรรมนี้นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต รร.สตรีอ่างทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/13 จำนวน 35 คน ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 โดยในงานนี้มีการมอบขนม หนังสือ เสื้อผ้า ของเล่น ต่างๆ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการแจกของตลอดงาน ซึ่งในกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนได้มีการระดมทุนจากการไปเปิดหมวก และขอรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ โดยหวังสร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ซึ่งก็ได้รับความสุขทั้งพี่และน้องเป็นอย่างมาก