ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตและอาคารยิมเนเซี่ยม 4-6 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ระหว่าง วันที่ 29 - 31 มกราคม

รายชื่อนักเรียน

1. เด็กหญิงเพ็ญพันธ์ ภาคีทรง

2. เด็กหญิงเมธาพร สุขก้อน

3. เด็กหญิงศิริยากร พุ่มขจร

ครูผู้ควบคุม

1. นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา

2. นางสาววรรณรัตน์ ยิ่งยอม

ภาพบรรยากาศการรับรางวัล

1.jpg 2.png