foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาคณิตศาสตร์รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองและเหรียญเงินได้ผ่านเข้ารอบ2ระดับประเทศ

Cr. ภาพและข้อมูลจาก เพจคณิตศาสตร์  สตรีอ่างทอง