ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560 สาขาคณิตศาสตร์รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยนักเรียนที่ได้คะแนนระดับเหรียญทองและเหรียญเงินได้ผ่านเข้ารอบ2ระดับประเทศ

Cr. ภาพและข้อมูลจาก เพจคณิตศาสตร์  สตรีอ่างทอง