นักเรียนแผนการเรียน IEP ม.4/10, ม.5/10 , ม.6/10 และคณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมทำกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้กับนักเรียนนอกสถานที่ โดยได้รับความสนุกสนานและประสบการณ์ต่างๆมากมาย

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 2.jpg

3.jpg 4.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 8.jpg

9.jpg