foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.วินัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพิธีเจิมหนังสือ  พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล  

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนสตรีอ่างทอง  จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวจีน  โดยมีการบรรยายประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง การจัดแสดงประกอบเพลง  และจัดสอนวิธีการทำบ๊ะจ่าง 

คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมพิธีถวายราชสักการะและราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิ.ย.2559 และเฉลิมพระชนมพรรษามหามงคล 7 รอบ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีร่มเย็น

อ่านเพิ่มเติม: พิธีถวายราชสักการะและราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชน  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง  ภายใต้กิจกรรมสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย เพื่อลงประชามติ ประจำปี 2559  จัดโดย  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ร่วมกับคณะกรรมการยุวชนประชาธิปไตย และดรงเรียนสตรีอ่างทอง  ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล

นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองร่วมกิจกรรมการแข่งขันสายที่ 3 ระหว่างโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ และโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทอง ออกอากาศทาง ททบ.5

อ่านเพิ่มเติม: รายการเวทีคนเก่ง