foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย โรงเรียนสตรีอ่างทอง   ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรุ้ภาษาไทย...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีอ่างทอง   ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65  ปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม: ผลงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 65...

ดร.วินัย  ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง มอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองจำนวน 13 คน ซึ่งเดินทางไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศ  ในการแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ในระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 ณ จังหวัดเชียงราย ใน 2 ประเภทกีฬา คือ กีฬาว่ายน้ำ และกีฬาบาสเกตบอล(ในนามตัวแทนเขตกีฬาที่ 1 จังหวัดอ่างทอง)

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์”

ขอต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา  โรงเรียนสตรีอ่างทอง ณ ห้องสำนึกรักบ้านเกิด

อ่านเพิ่มเติม: ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 

ดร.วินัย  ปานแดง  ผู้อำนวยการดรงเรียนสตรีอ่างทอง  มอบเกียรติบัตรและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.6 ที่ได้คะแนนวิชา GAT เชื่อมโยง เต็ม 150 คะแนน

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นม.6 ที่ได้คะแนนวิชา GAT เชื่อมโยง เต็ม 150 คะแนน