foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

1 

กิจกรรมค่ายญี่ปุ่นอาสา ณ โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูไพบูลย์ ภู่พวง คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นร.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.สตรีอ่างทองทุกคน และการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมของคณะครู นร.รร.บ้านไผ่หมูขวิดที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ดีๆให้แก่กัน

2 5

ณะครูอาจารย์ และนักศึกษา จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดโครงการบริการวิชาการกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง  แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จำนวน 88 คน ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ ห้องสำนึกรักบ้านเกิด  โรงเรียนสตรีอ่างทอง 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นสัญจรให้แก่นักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง

IMG 6594

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดกำลังลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ...

4

นักเรียนแลกเปลี่ยน ร่วมกับนักเรียนแผนการเรียน IEP โรงเรียนสตรีอ่างทอง ร่วมจัดกิจกรรม "ค่ายภาษาเพื่อน้อง" จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดห้วยโรง ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยในกิจกรรมนี้ มีนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวไทย จำนวน 7 คน นักเรียนเปลี่ยนชาวเม็กซิโก จำนวน 1 คน คือ Mr.Alan Gonzalez Olmos มาร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมนี้ โดยจัดในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 15 ทุน ข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 12 ชุด ค่าอาหารกลางวัน นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา ขนม หนังสือ ของเล่น ของรางวัล ต่างๆแจกตลอดงาน ซึ่งในกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนได้มีการระดมทุนจากการขอรับบริจาคจากคณะครูอาจารณ์ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีอ่างทอง และได้รับเงินสนับสนุนจากนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS โดยหวังสร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ที่ด้อยโอกาสในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้ง 2 โรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายภาษาเพื่อน้อง

IMG 1047

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดกิจกรรมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปีประจำ 2560 ณ ห้องประชุมสังเวียนพัฒนมงคล

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมงานมุฑิตาจิตเกษียณอายุราชการ ปี 2560