ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง ดร.วินัย  ปานแดง ได้มอบเกียรติบัตรและโล่ให้กับนักเรียน ที่เข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการภายนอกโรงเรียน ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

IMG_7542_resize.JPG IMG_7543_resize.JPG IMG_7545_resize.JPG

IMG_7546_resize.JPG IMG_7547_resize.JPG IMG_7548_resize.JPG

IMG_7551_resize.JPG IMG_7552_resize.JPG IMG_7553_resize.JPG

IMG_7556_resize.JPG IMG_7557_resize.JPG IMG_7558_resize.JPG

IMG_7559_resize.JPG IMG_7560_resize.JPG IMG_7561_resize.JPG

IMG_7562_resize.JPG IMG_7563_resize.JPG IMG_7564_resize.JPG

IMG_7565_resize.JPG IMG_7566_resize.JPG IMG_7567_resize.JPG

IMG_7568_resize.JPG IMG_7569_resize.JPG IMG_7570_resize.JPG

IMG_7571_resize.JPG IMG_7572_resize.JPG IMG_7573_resize.JPG

IMG_7575_resize.JPG IMG_7576_resize.JPG IMG_7577_resize.JPG

IMG_7578_resize.JPG IMG_7579_resize.JPG IMG_7580_resize.JPG

IMG_7582_resize.JPG IMG_7583_resize.JPG IMG_7585_resize.JPG

IMG_7586_resize.JPG IMG_7590_resize.JPG IMG_7591_resize.JPG

IMG_7593_resize.JPG IMG_7599_resize.JPG IMG_7604_resize.JPG

IMG_7610_resize.JPG

Attachments:
Download this file (รางวัล.pdf)รางวัล.pdf[ ]170 kB