foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

กิจกรรม "ค่ายG พี่อาสา " จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์  ต.โรงช้าง  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง โดยในกิจกรรมนี้นักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต  รร.สตรีอ่างทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13  จำนวน 35 คน และร่วมกับนักเรียนเปลี่ยน 2 คน คือ Mr.Cameron Litowski และ Mr.Alan Gonzalez Olmos มาร่วมสร้างสีสันในกิจกรรมนี้ด้วย  โดยจัดในวันที่ 28 สิงหาคม 2560  โดยในงานนี้มีการมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ทุน ข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 5 ชุด ขนม หนังสือ ของเล่น ต่างๆแจกของตลอดงาน  ซึ่งในกิจกรรมนี้นับเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ต่างๆ เป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนได้มีการระดมทุนจากการไปเปิดหมวก และขอรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ โดยหวังสร้างรอยยิ้มให้แก่น้องๆ ซึ่งก็ได้รับความสุขทั้งพี่และน้องเป็นอย่างมาก