foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

ผู้อำนวยการวินัย  ปานแดงร่วมทำ MOU ในโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ระหว่างโรงเรียนมัธยมชนชาติจางเจียเจ้ มณฑลหูหนาน ประเทศจีนกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง ในวันที่ 11-16 สิงหาคม 2560 โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนแผนการเรียนจีน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ทางภาษาซึ่งกันและกัน