โรงเรียนสตรีอ่างทอง ขอต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากโครงการโรตารี 2 คน ที่ได้เข้ามาศึกษา ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จำนวน 10 เดือน 

คือ Mr.Cameron  Litowski จากประเทศแคนาดา และ Mr.Alan  Gonzales  Olmos จากประเทศเม็กซิโก 

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg