1 

กิจกรรมค่ายญี่ปุ่นอาสา ณ โรงเรียนบ้านไผ่หมูขวิด อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ขอขอบคุณผู้บริหาร ครูไพบูลย์ ภู่พวง คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ นร.แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น รร.สตรีอ่างทองทุกคน และการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมของคณะครู นร.รร.บ้านไผ่หมูขวิดที่ร่วมกันสร้างประสบการณ์ดีๆให้แก่กัน

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg