IMG 6594

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดกำลังลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560