IMG 6594

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดกำลังลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

IMG_6594.jpg IMG_6596.jpg IMG_6600.jpg

IMG_6602.jpg IMG_6605.jpg IMG_6613.jpg

IMG_6657.jpg IMG_6708.jpg