foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดพิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย เนื่องใน "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" 

อ่านเพิ่มเติม: พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOLและเป็นตัวแทนจังหวัดอ่างทองเข้าร่วมการประกวดระดับภาคกลางที่จังหวัดชลบุรี   รายชื่อนักเรียน  นายธนพล บุญจันทร์ ม.4/6 นางสาววิภาวี หยกคชาธาร  ม.6/5  และ นางสาวภัทราภรณ์ กล่ำเงิน ม.4/7

อ่านเพิ่มเติม: ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง รางวัลชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE...

นางวิภา  ส่างสาร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง  เป็นประธานการจัดสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีนของโรงเรียนสตรีอ่างทอง 

อ่านเพิ่มเติม: การจัดสอบสัมภาษณ์โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ปีการศึกษา 2560

ผู้อำนวยการ นายวินัย  ปานแดง เป็นประธานเปิดค่ายการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกาศ รุ่นที่ 13 วันที่ 17  18 มิถุนายน 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวกนกวรรณ  ฉิ่นไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัทซิตี้เรียลตี้ สังกัดนิติบุคคล อาคารชุด ไอ-เฮ้าส์ ลากูน่าการ์เด้น 4-5 , นายภาณุเดช  รักษาเขตต์ ผช.ผกก.รายการสปริงนิวส์ , นางสาววรวัลัญช์  ศรีนา ม.เชียงใหม่ , นางสาววรรณิดา  มหากาฬ ม.เชียงใหม่ , นายมลธวัช มะชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดค่ายในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายการฝึกอบรมทักษะการเป็นผู้ประกาศ รุ่นที่ 13

ผอ.วินัย  ปานแดง  เป็นประธานมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  และร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 รอบชิงชนะเลิศ