foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

 

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561(322)วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมสังเวียนพัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รวมทั้งเป็นวันสำคัญของนักเรียนที่จะได้ตั้งใจเล่าเรียนต่อไป ซึ่งมีนาย วินัย ปานแดง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานในพิธี

Cr: ขอบคุณภาพสวยสวยจาก Facebook/พิษณุ ทรัพย์อนันต์

3

ขอแสดงความยินดีกับโครงการ "แสบซ่าท้าฝัน" ของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริงโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 จำนวน 50,000 บาท จาก NECTEC ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) นักเรียนที่พัฒนาโครงการได้แก่ นายศักดิ์ชัย เปาอินทร์ นางสาวสุภนิดา พลอยคำ และนางสาวกมลชนก กลิ่นระรวย ครูผู้ควบคุม นายกวินวิชญ์ พุ่มสาขา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

10

นายนัฐภูมิ อ่อนน้อม นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้นม.4/9 เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (Thai International Japanese Camp 2018) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ สำหรับนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-5 พฤษภาคม2561 ในหัวข้อ 「ゴミって何? みんなでチャレンジ3R」โดยมีเพื่อนๆจากต่างประเทศเข้าร่วม 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก เมียนมาร์ รัสเซีย เวียดนาม และไทย โดยกิจกรรมเน้นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับขยะ และวิธี 3R, ร่วมกันทำรายงาน, ทัศนศึกษารอบๆเกาะรัตนโกสินทร์, ล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายภาษาญี่ปุ่นนานาชาติ (Thai International Japanese Camp 2018)

5

นางสาวฐิติญาภรณ์ เมืองอุดม นักเรียนชั้น ม.4/9 แผนการเรียนภาษาจีน เข้าร่วมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน (BPK Harbin Summer Camp 2018) ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนภาษาจีนระยะสั้น ช่วงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน -1 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัย Harbin Institute of technology เมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนภาษาจีนให้แก่ชาวต่างชาติโดยตรง ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน (ฟัง พูด อ่าน เขียน) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีของชาวจีนทั้งในและนอกห้องเรียนเช่น ร่วมกันทำอาหารแต่ละชาติในห้องเรียน ได้แก่ เกาหลี รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส เวียดนาม จีน และไทย

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ภาคฤดูร้อน (BPK Harbin Summer Camp 2018)

4

นายพชร เพ็งพ่วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนนักเรียนไทย ทั้งหมด 27 คน จากประเทศไทย โดยผลสอบในครั้งนี้ได้เป็นอันดับ 6 จากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับโครงการ YFU ซึ่งเป็นทุนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ประเทศเยอรมัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 เมษายน 2561

อ่านเพิ่มเติม: โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมกับโครงการ YFU ประจำปี 2561