foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

IMG 9625

  ทางโรงเรียนสตรีอ่างทอง ขอต้อนรับ ผู้อำนวยการ มงคล บกสกุล ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง ที่เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการของโรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสังเวียน พัฒนมงคล โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่านเพิ่มเติม: ขอต้อนรับผู้อำนวยการ มงคล บกสุกล ด้วยความยินดียิ่ง

S__71409704.jpg

           1 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์(สอวน.) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน.และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ในโอกาสนี้โรงเรียนสตรีอ่างทองได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 1-17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และห้องราชพฤกษ์เธียเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมี นายสุดใจ มอญรัต ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม: ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีอ่างทอง ปีการศึกษา2561

กษณานสรณ เปดสระนำ และเปดโดม 43กษณานสรณ เปดสระนำ และเปดโดม 15

 22 กันยายน 2561 เวลา 09.09 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนสตรีิอ่างทอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดสระว่ายน้ำและโดมโรงเรียนสตรีอ่างทอง โดยมี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดสระว่ายน้ำและโดม โรงเรียนสตรีอ่างทอง

กษณานสรณ เปดสระนำ และเปดโดม 10

       22 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง ได้ร่วมพิธีสงฆ์ และมุฑิตาคารวะ ในงานเกษียณของครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีอ่างทอง  โดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ พร้อมทั้ง คณะครูได้จัดการแสดงครอบครัวสตรีอ่างทอง ให้ผู้ร่วมงานได้รับชมอย่างพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม: กษิณานุสรณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสตรีอ่างทอง

มทตาจต61

18 กันยายน 2561 โรงเรียนสตรีอ่างทอง เชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ แด่

อ่านเพิ่มเติม: มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ