pic01

โครงการMini English Program จัดการแข่งขันทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 โดยมีนักระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic07.jpg

pic08.jpg pic09.jpg pic10.jpg

pic11.jpg pic12.jpg pic13.jpg

pic14.jpg pic15.jpg pic16.jpg

pic17.jpg pic18.jpg pic19.jpg

pic20.jpg pic21.jpg pic22.jpg

pic23.jpg pic24.jpg pic25.jpg