pic01

โครงการMini English Program จัดการแข่งขันทดสอบทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 โดยมีนักระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมาก