34ผู้อำนวยการ นายวินัย ปานแดง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรร่วมแสดงความยินดีให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ , การแข่งขันทักษะภาษาจีน , การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการแข่งขัน


- การแข่งขันภาษาจีน “มหกรรมตรุษจีนรังสิต ครั้งที่ 10 ” “ประกวดอ่านบทร้อยแก้วภาษาจีน”
นางสาวฐิติญาภรณ์ เมืองอุดม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ ของนักเรียน EP/MEP ภาคกลาง โซน D ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม

1.jpg 10.jpg 11.jpg

12.jpg 13.jpg 14.jpg

15.jpg 16.jpg 17.jpg

18.jpg 19.jpg 2.jpg

20.jpg 21.jpg 22.jpg

23.jpg 24.jpg 25.jpg

30.jpg 31.jpg 32.jpg

33.jpg 34.jpg 5.jpg

6.jpg 7.jpg 9.jpg