นักเรียนและผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถติต่อขอสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง  โทร.081-8529618