foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

หมายเหตุ - กรณีถ้าขอ ร.จ.พ. ส่งเอกสารทั้งหมด  หากขอเครื่องราชฯ ปกติ  ใช้แบบ รร.1  ใบเดียว

               - เอกสารที่ต้องส่ง (1 คนสามารถขอได้หลายชั้นตรา)  แบบ รร.1 จำนวน 1 ฉบับ ,สำเนา กพ.7 รับรองโดยเจ้าหน้าที่ สพม.5 จำนวน 2 ชุด ,สำเนาทะเบียน จำนวน 2 ชุด