ด่วน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับประมงจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงปลาสวยงามตามรอยเท้าพ่อ รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.2 จำนวน 10 คน ม.4 ม.5 จำนวน 10 คน ทำดี มีรายได้ สร้างอาชีพเสริมให้ตนเองและครอบครัว สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ธันวาคม 2560 ติดต่อสอบถาม
ครูธิติ พันธุ์ศุภผล 0817900205 ID Line: thiti161
ครูรัตนา แก้วสว่าง 0898012945