foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

Weblink

gessru

Login Form

กำหนดการรับสมัครนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน AFS

- รับสมัคร  วันจันทร์  ที่ 3 มีนาคม 2557  ถึง วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2557

- สอบข้อเขียน วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤษภาคม 2557

- ประกาศผลสอบข้อเขียน วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557

- สอบสัมภาษณ์ วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557

- ประกาศผลสอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557