ขอเชิญดาวน์โหลดเอกสารการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558 จากไฟล์แนบด้านล่างค่ะ

Attachments:
Download this file (k2558.pdf)หนังสือนำส่ง/ปก[ ]1369 kB
Download this file (รายงานการใช้จ่ายเงินตามหน่วยงานปีงบประมาณ 2558.pdf)รายงานการใช้จ่ายเงินตามหน่วยงานปีงบประมาณ 2558.pdf[ ]69 kB
Download this file (สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึึ้น.pdf)สภาพความสำเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึึ้น.pdf[ ]90 kB
Download this file (ส่วนที่ 2.doc)ส่วนที่ 2.doc[ ]68 kB
Download this file (ส่วนที่ 5.doc)ส่วนที่ 5.doc[ ]66 kB
Download this file (โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 1.pdf)โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 1.pdf[ ]41 kB
Download this file (โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2.pdf)โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 2.pdf[ ]48 kB
Download this file (โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 3.pdf)โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 3.pdf[ ]104 kB
Download this file (โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 4.pdf)โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 4.pdf[ ]49 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 1.pdf)โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 1.pdf[ ]44 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 2.pdf)โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 2.pdf[ ]55 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 3.pdf)โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 3.pdf[ ]143 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 4.pdf)โครงการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 4.pdf[ ]56 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย1.pdf)โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย1.pdf[ ]37 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย2.pdf)โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย2.pdf[ ]50 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย3.pdf)โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย3.pdf[ ]60 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย4.pdf)โครงการพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย4.pdf[ ]42 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.pdf)โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.pdf[ ]36 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.pdf)โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.pdf[ ]38 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.pdf)โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.pdf[ ]52 kB
Download this file (โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.pdf)โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.pdf[ ]40 kB
Download this file (โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้1.pdf)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้1.pdf[ ]37 kB
Download this file (โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้2.pdf)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้2.pdf[ ]40 kB
Download this file (โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้3.pdf)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้3.pdf[ ]60 kB
Download this file (โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้4.pdf)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้4.pdf[ ]42 kB
Download this file (โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 1.pdf)โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 1.pdf[ ]58 kB
Download this file (โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 2.pdf)โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 2.pdf[ ]72 kB
Download this file (โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3.pdf)โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 3.pdf[ ]289 kB
Download this file (โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 4.pdf)โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพนักเรียน 4.pdf[ ]80 kB