foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Get Adobe Flash player

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาล 10

 

Weblink

gessru

Login Form

ภาพกิจกรรม

IMAGE วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ประจำปีการศึกษา2560 โดยมี นายวินัย ปานแดง... Read More...
IMAGE วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา2560 โดยมี นายวินัย ปานแดง... Read More...
IMAGE วันศุกร์, 30 มีนาคม 2561 ภาพกิจกรรมรับวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียนม.3 และม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 Read More...
IMAGE วันพุธ, 28 มีนาคม 2561 นางวิภา ส่างสาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นประธานเปิดงาน อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC "ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ"สู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 โดยมี... Read More...
IMAGE วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 Read More...

คำสั่งโรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนสตรีอ่างทอง