ประกาศหยุดเรียนระหว่างวันที่ 29 -30 ธันวาคม 2557
ตารางสอบ Pre-Onet ปีการศึกษา 2557
สมัครชุมนุม ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศกำหนดการตัดผม ตรวจผมนักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนม.1 และ ม.4

พิธีถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก

พิมพ์
PDF

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดพิธีถวายเทียนพรรษา  เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 และจัดกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง  เรื่องพระเวสสันดรชาดก ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีร่มเย็น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช