คำสั่งโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ 157/2557เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ผลการสอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียนม.1 และ ม.4
การสอบ PISA ประจำปีการศึกษา 2557
สมัครชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2557
ตรวจสอบผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2557

พิธีถวายเทียนพรรษาและกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก

พิมพ์
PDF

โรงเรียนสตรีอ่างทองจัดพิธีถวายเทียนพรรษา  เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2556 และจัดกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง  เรื่องพระเวสสันดรชาดก ณ อาคารใต้ร่มพระบารมีลูกสตรีร่มเย็น

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช