previous arrow
next arrow
Slider

คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งที่ 272/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ตัวชี้วัดระหว่างทางเพื่อการพัฒนาตัวชี้วัดปลายทางเป็นฐาน

© Satri Angthong school. All Rights Reserved.

Main Menu

Free Joomla! templates by Engine Templates