previous arrow
next arrow
Slider

เกี่ยวกับโรงเรียนสตรีอ่างทอง

การก่อตั้งโรงเรียน

โรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมรวมอยู่กับโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ราษฎร์บำรุงหรือโรงเรียนประจำจังหวัดอ่างทอง (ปัจจุบันคือโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม) อยู่ในบริเวณวัดอ่างทอง ต่อมาปี   พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบอาคารไม้สองชั้นขนาด 8 X 22  เมตร 6 ห้องเรียน สร้าง ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด  (เป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเดิม)  และได้แยกเฉพาะ นักเรียนหญิงมาเรียนในอาคารใหม่โดยใช้ชื่อว่า“โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดอ่างทอง”เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีนางพงศ์ทอง  ดีแท้ เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน
VTR แนะนำโรงเรียน
0
จำนวนนักเรียน
0
ห้องเรียน
0
บุคลากร
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Partner 1
Image
Image
Image
Image

ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมจากFacebook

ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนสตรีอ่างทอง

Image
Image
Image
Image
โรงเรียนสตรีอ่างทอง
   เลขที่ 66 หมู่ 3 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 
   โทร 035-611511 โทรสาร 035-615531 
   e-mail: satriangthong@sa.ac.th 
© Satri Angthong school. All Rights Reserved.

Main Menu

Free Joomla! templates by Engine Templates