previous arrow
next arrow
Slider

เผยแพร่ผลงานครู

เผยแพร่ผลงานครุอนันต์ ช้างต่อ การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีอ่างทอง

อ่านรายงานการใช้นวัตกรรมจากลิงค์แนบด้านล่างนี้ค่ะ

© Satri Angthong school. All Rights Reserved.

Main Menu

Free Joomla! templates by Engine Templates